Θεατρική Αγωγή - Θεατρικό Παιχνίδι

Εισαγωγή στην θεατρική τέχνη με παιγνιώδη τρόπο. Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των παιδιών και της ικανότητας τους να αναπτύσσουν το λόγο και τα συναισθήματα τους.

• Καλλιτεχνικά Εργαστήρια
• Κατασκευές και Κουκλοθέατρο
• Θεατρικό Παιχνίδι
• Εργαστήρι Κουκλοθεάτρου