Μουσική - Μουσικοκινητικές Δραστηριότητες

Να εξερευνήσουν μουσικούς δρόμους με διάφορες δραστηριότητες. Η μουσική καταπολεμά την έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης και βοηθά στην ανάπτυξη της νοημοσύνης.

• Μουσικοκινητική Αγωγή
• Μοντέρνος & Παραδοσιακός Χορός
• Μουσική