Φιλαναγνωσία - Δημιουργική Γραφή

Εμείς δείχνουμε τον δρόμο το παιδί τον ακολουθεί μόνο του.

• Αφήγηση Παραμυθιών
• Δανειστική Βιβλιοθήκη
• Δραστηριότητες Φιλαναγνωσίας