Αθλητισμός

Μαθαίνουν να εμπιστεύονται τον εαυτό τους και τις δυνάμεις τους & να διαμορφώνουν αθλητική παιδεία μέσα από το παιχνίδι.