Ανακοίνωση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως όσοι από εσάς δεν κατάφεραν να κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ…

0
40