Ανακοίνωση – Εκπαιδευτικό προσωπικό

Ζητείται εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των σχετικών παιδαγωγικών ειδικοτήτων καθώς και εκπαιδευτής Ρομποτικής για την επιπλέον στελέχωση του ΚΔΑΠ “Παίζω-Μαθαίνω-Δημιουργώ” από τη νέα χρονιά (Σεπτέμβριος ’20).
Παρακαλώ πολύ οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση kdapliosion@gmail.com