Δευτέρα

13:30 - 14:30
Τμήμα 1

Φιλαναγνωσία

Τμήμα 2

Μικροί Καλλιτέχνες

14:30 - 15:30
Τμήμα 1

Φιλαναγνωσία

Τμήμα 2

Θεατρικό Παιχνίδι

15:30 - 16:30
Τμήμα 1

Μικροί Εξερευνητές

Τμήμα 2

Παίζω και Αθλούμαι

16:30 - 17:30
Τμήμα 1

Master Chef Junior

Τμήμα 2

Μουσικοκινητικά Παιχνίδια

Τρίτη

13:30 - 14:30
Τμήμα 1

Φιλαναγνωσία

Τμήμα 2

Επιτραπέζια Παιχνίδια

14:30 - 15:30
Τμήμα 1

Φιλαναγνωσία

Τμήμα 2

Δημιουργώ και Ανακυκλώνω

15:30 - 16:30
Τμήμα 1

Παραδοσιακά Παιχνίδια

Τμήμα 2

Κουκλοθέατρο

16:30 - 17:30
Τμήμα 1

Tae Kwon Do

Τμήμα 2

Γρίφοι και Αινίγματα

Τετάρτη

13:30 - 14:30
Τμήμα 1

Φιλαναγνωσία

Τμήμα 2

Μικροί Επιστήμονες

14:30 - 15:30
Τμήμα 1

Φιλαναγνωσία

Τμήμα 2

Παίζω και Αθλούμαι

15:30 - 16:30
Τμήμα 1

Μουσική και Ήχος

Τμήμα 2

Ράβε-Ξήλωνε

16:30 - 17:30
Τμήμα 1

Παιχνίδια Γνώσεων

Τμήμα 2

Σκάκι

Πέμπτη

13:30 - 14:30
Τμήμα 1

Φιλαναγνωσία

Τμήμα 2

Θεατρικό Παιχνίδι

14:30 - 15:30
Τμήμα 1

Φιλαναγνωσία

Τμήμα 2

Μικροί Καλλιτέχνες

15:30 - 16:30
Τμήμα 1

Τραγούδι-Καραόκε

Τμήμα 2

Μικροί Γλύπτες

16:30 - 17:30
Τμήμα 1

Tae Kwon Do

Τμήμα 2

Παραμυθογωνιά

Παρασκευή

13:30 - 14:30
Τμήμα 1

Φιλαναγνωσία

Τμήμα 2

Παίζω και Αθλούμαι

14:30 - 15:30
Τμήμα 1

Φιλαναγνωσία

Τμήμα 2

Master Chef Junior

15:30 - 16:30
Τμήμα 1

Movie Time

Τμήμα 2

Παραδοσιακοί Χοροί

16:30 - 17:30
Τμήμα 1

Movie Time

Τμήμα 2

Μοντέρνοι Χοροί